Duurzaam HMC; hoe staat het ervoor?

Al enige tijd is het HMC bezig te verduurzamen. Afgelopen maanden vonden er weer een aantal mooie projecten plaats om de bewustwording rondom duurzaamheid en circulariteit te vergroten. Kijk mee naar welke duurzame initiatieven al zijn geweest en wat er nog verwacht kan worden.

Duurzaamheidsatelier

Een Tiny House, maar dan anders. In de ruimte naast het lab staat het duurzaamheidsatelier. Dit atelier, bestaande uit een houten skelet, dat eerder al op de afgelopen Expo gebruikt werd voor het duurzaamheidspaviljoen, is inmiddels voorzien van tafels, stoelen, licht en helemaal klaar voor gebruik. Het atelier is te gebruiken voor lezingen, workshops en lessen. Een inspirerende omgeving voor studenten en docenten. Neem een kijkje en laat je inspireren.

Samenwerking Creatief Vakman en de Green business club

Derdejaars studenten Creatief Vakman hout hebben afgelopen studiejaar voor een project samengewerkt met de Green Business Club. Hierbij kregen de studenten de opdracht om van restafval en/of afvalstromen van een tweetal bedrijven nieuwe producten te ontwerpen en te maken. De opdracht is afgesloten met de presentatie van de producten tijdens de duurzaamheidsbeurs in de RAI: WasteBuild. Het project was een groot succes en wordt daarom volgend jaar doorgezet, dan met een volledige klas.

Afval scheiden

Donderdag 5 maart was de start van het grootschalig afval scheiden. Vanaf deze datum staan in alle ruimtes afvalbakken waarbij iedereen zijn afval kan scheiden. Dit afval wordt vervolgens ook gescheiden opgehaald zodat niets verloren gaat. Het duurzaamheidsteam heeft deze nieuwe, grootschalige manier van afval scheiden, afgetrapt met een expositie van de vier afvalbakken met bijbehorende zes meter lange banners op de entresol. Op alle afvalbakken zit een sticker met uitleg wat er wel en niet in de bewuste bak gedeponeerd kan worden. Zo makkelijk was je steentje bijdrage aan het milieu nog nooit.