Bouwwerkzaamheden bij het HMC in Amsterdam

Vanaf 28 april tot en met begin augustus start de gemeente Amsterdam en het bedrijf Vattenfall met het aanleggen van een warmteleiding in het gebied van Sloterdijk. Vanwege deze werkzaamheden zullen er rondom het gebouw van het HMC een aantal afzettingen zijn en zullen we wellicht geluidsoverlast ervaren van de werkzaamheden. Het is natuurlijk nog onzeker of we jullie weer op school mogen ontvangen vanwege corona, maar we delen graag met jullie wat er gaat gebeuren.

Geluidsoverlast

Tijdens de werkzaamheden kunnen we wat geluidsoverlast ervaren van transportverkeer, kranen, graafmachines, bemalingspompen en boormateriaal. Het bedrijf Vattenfall probeert hier zoveel als mogelijk rekening mee te houden door het materiaal zoveel mogelijk van de school te verplaatsen. Er wordt verwacht dat het meeste geluidsoverlast kan worden veroorzaakt door het boren van de gestuurde boringen. We vragen jullie begrip hiervoor.

Bereikbaarheid Solaris

Ons gebouw Solaris blijft bereikbaar voor voetgangers. Er wordt een voetgangerspad gemaakt, zodat we veilig tussen de gebouwen van het HMC kunnen oversteken. Het kan soms wel zijn dat we even moeten wachten met oversteken, er kan namelijk een passerende vrachtwagen of mobiele kraan langs komen. Dit vervoer wordt begeleid door een medewerker van het bedrijf Vattenfall en zal ook de overstekende voetgangers begeleiden met veilig oversteken.

Omleiding fietsers

Tijdens de werkzaamheden worden fietsers omgeleid via de Haarlemmerweg en Radarweg. Fietsers richting het station worden omgeleid via de Kingsfordweg en Tempelhofstraat.

Bereikbaarheid met de auto

Het HMC blijft bereikbaar met de auto.